Algus Lõppus Staatus
20.05.2024 24.05.2024 Avatud
27.05.2024 31.05.2024 Avatud
03.06.2024 07.06.2024 Avatud
10.06.2024 14.06.2024 Avatud
Algus 20.05.2024
Lõppus 20.05.2024
Staatus Avatud
Algus 27.05.2024
Lõppus 27.05.2024
Staatus Avatud
Algus 03.06.2024
Lõppus 03.06.2024
Staatus Avatud
Algus 10.06.2024
Lõppus 10.06.2024
Staatus Avatud

Täienduskoolitusasutuse nimetus

MTÜ Keevituskeskus

Õppekava nimetus

Nädalane poolautomaatkeevitaja praktiline algkoolitus (MAG 135, süsinikteras, asend PB)

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

521 Mehaanika ja metallitöö. 3. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid

Õppeastmed

Täiskasvanute täiendkoolitus

Õppe eesmärk

Õppe eesmärk on anda osalejatele põhilised praktilised oskused süsinikterasega töötamiseks ja keevitamiseks poolautomaatkeevitusega (MAG 135). Koolituse lõpuks suudab keevitaja kokku panna ja keevitada süsinikterasest keevistooteid ja detaile paksusega 5 mm asendis PB. Vastutusrikkamate tööde (kontrolli nõudvad tooted) korral konsulteerib ja teeb koostööd vahetu juhi, koordinaatori või meistriga.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks keevitaja:

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Kursus on mõeldud neile, kes soovivad omandada põhilisi praktilisi oskusi poolautomaatkeevituses (MAG 135) ja töötamises süsinikterasega. Kursus sobib inimestele, kellel on vaja põhilisi oskusi ja arusaamist poolautomaatkeevitusest tööalastel eesmärkidel (nt koostude traageldamine, lihtsade metallkonstruktsioonide kokku keevitamine) või isiklikel eesmärkidel.

Koolitusele võetakse vastu täiskasvanud (üle 18-aastased) avalduse alusel vastavalt Keevituskeskuse tingimustele. Õpilased vajavad ruumilist kujutlusvõimet, head koordinatsiooni ja liigutuste täpsust, normaalset füüsilist vormi ja nägemist, keskendumist ja visadust. Õppima lubatakse kõiki soovijad, kes vastavad koolituse alustamise nõuetele, mida kontrollitakse kohapeal kohustusliku testi käigus. Testi ajal tutvustatakse klienti poolautomaatkeevituse ja ohutusnõuetega, mille järel ta proovib keevitusõpetaja abil moodustada keevisõmblust. Test loetakse edukaks, kui potentsiaalne õppija saab ülesannetest aru ja täidab kõiki õppejõu suulisi juhiseid. Testi käigus saab potentsiaalne õppija hinnata, kas ta on valmis keevitusega kokku puutuma ja kas valitud koolitus vastab tema soovidele ja nõuetele ning soovi korral arutada õppejõuga muid võimalusi.

Õppe maht ja ülesehitus

Koolituse maht on 35 akadeemilist tundi, millest

Õppekeskkond

Töökojas on 7 töökohta (kabiine). Igal õppijal on isiklik töökoht, mille suurus on vähemalt 4 m². Igas kabiinis on olemas keevitusaparaat, kahetasandiline ventilatsioon ja tööriistad. Töökoda on varustatud vajalike käsi- ja mehaanilise metallitöötlemise tööriistadega (lõikamine, puhastamine, ettevalmistamine). Igale õpilasele antakse kohapeal keevitusmask, keevituskindad ja muud ohutust tagavad kaitsevahendid. Õppeprotsessi käigus jagatakse õppijatele vajalikke keevitusmaterjale.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu ja õppemeetodid

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu Õppemeetodid
Praktika koolikeskkonnas 1 ak. tund Tutvumine tööjuhendi ja ohutusnõuetega. Töö-, isikukaitse- ja keevitusvahendite valimine. Nõuetekohase töökoha korraldamine. Jutustus. Demonstratsioon. Praktika instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 5 ak. tundi Poolautomaatseadme seadistamine ja reziimi valimine süsinikterasest plaatide paksusega 5 mm keevitamiseks asendis PB. Jutustus. Demonstratsioon. Praktika instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 3 ak. tundi Detailide ja koostude ettevalmistamine süsinikterasest plaatide paksusega 5 mm keevitamiseks asendis PB. Koostude traageldamine. Demonstratsioon. Praktiline detailide ettevalmistamine instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 1 ak. tund Nurkõmbluste tüübid. Keevisõmbluste mõõde nurkõmbluste puhul. Keevisõmbluste kõrguse šabloonide kasutamine. Demonstreerimine. Praktiline harjutamine instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 15 ak. tundi Süsinikterasest plaatide paksusega 5 mm kokku keevitamine asendis PB. T-liidete moodustamine. Demonstratsioon. Praktiline keevitamine instruktori juhendamisel. Probleemipõhine õpe.
Praktika koolikeskkonnas 2 ak. tundi Kvaliteedi kontrollimine ja vajadusel defektide parandamine. Demonstratsioon. Praktika instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 1 ak. tund Valminud toote järeltöötlus, keevisõmbluse puhastamine. Demonstratsioon. Praktika instruktori juhendamisel.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õppimise edukalt lõpetamise tingimus on osalemine vähemalt 80% tundidest. Lisaks tuleb detaili kokku keevitada (MAG 135) vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Praktiline eksam. Süsinikterasest kahe plaatide paksusega 5 mm kokku poolautomaatkeevitamine asendis PB: nurkõmbluse pikkusega 250 mm moodustamine (T-liide) Positiivseks sooritamiseks peab detail läbima visuaalse kontrolli ja vajadusel bending-testi. Hindamine toimub vastavalt standardile EVS-EN ISO 5817:2014, tase D. Eksam hõlmab töökoha korraldamist, plaatide ettevalmistamist, nende kokku keevitamist ja järeltöötlust, samuti kvaliteedikontrolli ja vajadusel defektide parandamist.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus väljastatakse siis, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend väljastatakse juhul, kui kõiki õpitulemusi ei ole saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõendi sisu sõltub osaletud kontakttundide arvust, kuid seda ei anta, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kvalifikatsioon

Keevitaja haridus, keevitajana töötamise kogemus ning täiskasvanute koolitamise kogemus. Omab sertifikaate (EN ISO 9606-1) poolautomaatkeevituse alal. Oskab keevitada torusid ja plaate (süsinikteras, roostevaba teras, alumiinium) kõikides asendites.

Õppekava kinnitatud: 16.11.2020 (muudetud 01.09.2023)

HIND: 850€ (1037€ KM-ga)