Andrei Butrin

Praktilise osa õppejõud (õppetöö vene keeles)

Distsipliinid:

 • TIG MMA MIG MAG keevitamine
 • Metallkonstruktsioonide koostamine ja torude monteerimine

Haridustase

Kesk, Eesti Mäehariduskeskus

On olemas eurosertifikaadid 111, 135, 141

Keevitamisoskus

TIG MMA MIG MAG

Keevituskogemus

17 aastat

Töökogemus keevitaja ja keevitusinsenerina nii Eestis kui ka välismaal

Õpetamiskogemus

3 aastat

Tatjana Karaganova

Teoreetilise osa õppejõud (õppetöö vene keeles)

Distsipliinid:

 • TIG MMA MIG MAG keevitamine
 • Inseneriõpe
 • Visuaalne uuring
 • Keevitusjoonised ja tehnoloogilised kaartid (WPS)
 • Materjaliteadus
 • Keevitusseadmed ja -tarvikud

Haridustase

Kõrgtase, insener-mehaanik, Tolyatti Polütehniline Instituut. On olemas eurosertifikaadid: TIG-keevitus ja visuaalne uuring. Raamatu autor “Keevitus – sütitav idee”

Keevitamisoskus

TIG MMA MIG MAG

Keevituskogemus

üle 30 aastat

Õpetamiskogemus

üle 35 aastat

Mihhail Mihhaiov

Praktilise osa õppejõud (õppetöö nii eesti kui ka vene keeles)

Distsipliinid :

 • TIG MMA MIG MAG keevitamine
 • Metallkonstruktsioonide koostamine ja torude monteerimine

Haridus

Kesk-eri haridus

Keevitamisoskus

TIG MMA MIG MAG

Keevituskogemus

16 aastat

Õpetamiskogemus

5 aastat

Toomas Pihl

Teoreetilise osa õppejõud (õppetöö eesti keeles)

Distsipliinid

 • Inseneriõpe
 • Keevitamine
 • Koostamine

Haridustase

Haridustase: Kõrg (Tallinn Tehnikaülikool)

Teaduskraad

Tehnikateaduste doktor

Õppetöö (viimase 5 aasta jooksul):

 • Metallide keevitustehnoloogia ja -seadmed
 • Keevitusmaterjalid
 • Tehnomaterjalid
 • Tehnoplastid
 • Komposiidid ja pinded
 • Materjali- ja värviõpetus (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
 • Metalliõpetus laevaehitajatele (TTÜ Kuressaare Kolledz)
 • Korraldatud täienduskoolitusi keevitajatele.