Algus Lõppus Staatus
20.05.2024 24.05.2024 Avatud
27.05.2024 31.05.2024 Avatud
03.06.2024 07.06.2024 Avatud
10.06.2024 14.06.2024 Avatud
Algus 20.05.2024
Lõppus 20.05.2024
Staatus Avatud
Algus 27.05.2024
Lõppus 27.05.2024
Staatus Avatud
Algus 03.06.2024
Lõppus 03.06.2024
Staatus Avatud
Algus 10.06.2024
Lõppus 10.06.2024
Staatus Avatud

Täienduskoolitusasutuse nimetus

MTÜ Keevituskeskus

Õppekava nimetus

Nädalane TIG-keevitaja praktiline algkoolitus (TIG 141, roostevaba teras, asend PB)

Õppekavarühm

521 Mehaanika ja metallitöö

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

521 Mehaanika ja metallitöö. 4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid

Õppeastmed

Täiskasvanute täiendkoolitus

Õppe eesmärk

Koolituse lõpuks keevitaja koostab ja keevitab roostevabast terasest keevistooteid ja detaile paksusega 3 mm asendis PB kasutades TIG-keevitust (141). Vastutusrikkamate tööde (kontrolli nõudvad tooted) korral konsulteerib ja teeb koostööd vahetu juhi, koordinaatori või meistriga.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks keevitaja:

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Kursus on mõeldud neile, kes soovivad omandada põhilisi praktilisi oskusi TIG-keevituses (TIG 141) ja töötamises roostevaba terasega. Kursus sobib inimestele, kellel on vaja põhilisi oskusi ja arusaamist TIG-keevitusest tööalastel või isiklikel eesmärkidel.

Koolitusele võetakse vastu täiskasvanud (üle 18-aastased) avalduse alusel vastavalt Keevituskeskuse tingimustele. Õpilased vajavad ruumilist kujutlusvõimet, head koordinatsiooni ja liigutuste täpsust, normaalset füüsilist vormi ja nägemist, keskendumist ja visadust. Õppima lubatakse kõiki soovijad, kes vastavad koolituse alustamise nõuetele, mida kontrollitakse kohapeal kohustusliku testi käigus. Testi ajal tutvustatakse klienti TIG-keevituse ja ohutusnõuetega, mille järel ta proovib keevitusõpetaja abil moodustada keevisõmblust. Test loetakse edukaks, kui potentsiaalne õppija saab ülesannetest aru ja täidab kõiki õppejõu suulisi juhiseid. Testi käigus saab potentsiaalne õppija hinnata, kas ta on valmis keevitusega kokku puutuma ja kas valitud koolitus vastab tema soovidele ja nõuetele ning soovi korral arutada õppejõuga muid võimalusi.

Õppe maht ja ülesehitus

Koolituse maht on 35 akadeemilist tundi, millest

Õppekeskkond

Töökojas on 7 töökohta (kabiine). Igal õppijal on isiklik töökoht, mille suurus on vähemalt 4 m². Igas kabiinis on olemas keevitusaparaat, kahetasandiline ventilatsioon ja tööriistad. Töökoda on varustatud vajalike käsi- ja mehaanilise metallitöötlemise tööriistadega (lõikamine, puhastamine, ettevalmistamine). Igale õpilasele antakse kohapeal keevitusmask, keevituskindad ja muud ohutust tagavad kaitsevahendid. Õppeprotsessi käigus jagatakse õppijatele vajalikke keevitusmaterjale.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu ja õppemeetodid

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu Õppemeetodid
Praktika koolikeskkonnas 1 ak. tund Tutvumine tööjuhendi ja ohutusnõuetega. Töö-, isikukaitse- ja keevitusvahendite valimine. Nõuetekohase töökoha korraldamine. Jutustus. Demonstratsioon. Praktika instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 3 ak. tundi Volframelektroodide lihvimine ja reziimi valimine roostevabast terasest plaatide paksusega 3 mm keevitamiseks asendis PB. Jutustus. Demonstratsioon. Praktika instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 6 ak. tundi Kaare süütamine. Detailide koostamine ja traageldamine. Lisamaterjali vardade valimine. Demonstratsioon. Praktiline detailide kokku panek instruktori juhendamisel. Erinevate vardade võrre.
Praktika koolikeskkonnas 15 ak. tundi Nurkõmbluste tüübid. Roostevabast terasest plaatide paksusega 3 mm kokku keevitamine asendis PB (T-liided). Demonstratsioon. Praktiline keevitamine instruktori juhendamisel. Probleemipõhine õpe.
Praktika koolikeskkonnas 2 ak. tundi Kvaliteedi kontrollimine ja vajadusel defektide parandamine. Demonstratsioon. Praktika instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 1 ak. tund Valminud toote järeltöötlus, keevisõmbluse puhastamine. Demonstratsioon. Praktika instruktori juhendamisel.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õppimise edukalt lõpetamise tingimus on osalemine vähemalt 80% tundidest. Lisaks tuleb detaili kokku keevitada (TIG 141) vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Praktiline eksam. Roostevabast terasest kahe plaatide paksusega 3 mm kokku TIG-keevitamine asendis PB: nurkõmbluse pikkusega 250 mm moodustamine (T-liide) Positiivseks sooritamiseks peab detail läbima visuaalse kontrolli ja vajadusel bending-testi. Hindamine toimub vastavalt standardile EVS-EN ISO 5817:2014, tase D. Eksam hõlmab töökoha korraldamist, koostu ettevalmistamist, selle kokku keevitamist ja järeltöötlust, samuti kvaliteedikontrolli ja vajadusel defektide parandamist.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus väljastatakse siis, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend väljastatakse juhul, kui kõiki õpitulemusi ei ole saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõendi sisu sõltub osaletud kontakttundide arvust, kuid seda ei anta, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kvalifikatsioon

Keevitaja haridus, keevitajana töötamise kogemus ning täiskasvanute koolitamise kogemus. Omab sertifikaate (EN ISO 9606-1) TIG-keevituse alal. Oskab keevitada torusid ja plaate (süsinikteras, roostevaba teras, alumiinium) kõikides asendites.

Õppekava kinnitatud: 16.11.2020 (muudetud 01.09.2023)

HIND: 850€ (1037€ KM-ga)