Algus Lõppus Staatus
26.05.2022 27.05.2022 Avatud
Algus 26.05.2022
Lõppus 26.05.2022
Staatus Avatud

Täienduskoolitusasutuse nimetus

MTÜ Keevituskeskus

Õppekava nimetus

Tehnoloogiliste kaartide (WPS) ja jooniste lugemise sissejuhatav kursus

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

521 Mehaanika ja metallitöö. 4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid

Õppeastmed

Täiskasvanute täiendkoolitus

Õppe eesmärk

Koolituse lõpuks keevitaja teab, kuidas lugeda tehnogiliseid kaarte (WPS) ja jooniste. Saab iseseisvalt tootmis- ja abivahendid valida. Keevitaja teab, kuidas koostada ja keevitada tooteid vastavalt tööjoonisest ja -juhendist ning WPS-ist lähtudes.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks keevitaja:

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Kursus on mõeldud algajatele keevitajatele, kes oma igapäevases töös puutuvad kokku keevitustööga, kes tunneb teadmiste puudust jooniste ja tehnoloogiliste kaartide lugemisel, ei tea tähistusi ja vajab selles valdkonnas teoreetiliste teadmiste omandamist. Keevitaja koolitusele võetakse vastu selleks soovi avaldanud täiskasvanuid (alates 18. aastast) avalduse alusel vastavalt Keevituskeskusi tingimustele.

Koolitus toimub tingimusel, et grupis on vähemalt 4 inimest

Õppe maht ja ülesehitus

8 akadeemilist tundi. Auditoorne loeng ja praktiline töö klassiruumis

Õppekeskkond

Koolitus 4-6 inimese rühmas. Klassiruumis on suur laud, mille taga on 6 töökohta. Klass (valge, avar, üle 30 m2) on varustatud kõikidega, mis on vajalikud koolituse läbiviimiseks: projektor, arvuti, printerskanner, haridusalane kirjandus. Koolis on töökoja keevitusseadmetega. Töökoja on varustatud vajalike tööriistadega käsitsi metallitöötlemiseks (lõikamine, puhastamine, ettevalmistamine). Õppijad saavad vajalikud materjalid ja juurdepääsu loengutele Internetis õppeprotsessi algusel.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Auditoorne töö 2 ak. tund Jooniste lugemine. EN ISO 2553-2017 standart. Näited keevisõmblustest joonistel Loeng. Demonstreerimine. Praktilised ülesanded
Auditoorne töö 3 ak. tundi Tehnoloogilised kaartid (WPS). Lugemine ja täitmine. BW ja FW õmblused Loeng. Demonstreerimine. Praktilised ülesanded
Auditoorne töö 3 ak. tundi Töökoha korraldamine. Seadmestik ja tööpõhimõte. Detalid ja koostud. Loeng. Demonstreerimine. Praktilised ülesanded

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
WPS-i täitmine ja test Sain ise tehnoloogilise kaardi täita, 75% testi vastustest on õiged

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides

Koolitaja kvalifikatsioon

Keevitaja haridus, töökogemus keevitajana (nii Eestis, kui ka välismaal) rohkem kui 10 aastat ja täiskasvanute koolitamise kogemus, on olemas eurosertifikaadid (ISO 9606-1): poolautomaatkeevitus, käsikaarkeevitus ja TIG-keevitus. Oskab keevitada torusid ja plaate (must metall, roostevaba teras, alumiinium) kõikides asendites.

Õppekava kinnitatud: 26.08.2021

HIND: 250 EUR + KM